Printerite 

hooldus ja haldus.

Officeplus pakub tervikliku printimiskeskkonna teenuseid mis seovad riistvara ja tarkvara lahendused üheks tervikuks, et tagada Sinu ettevõtte elutähtsate funktsioonide pidev töö.

Peamised lahendused selleks on kas täishooldusteenus või printerirent. Täishooldusteenuse võid võtta oma olemasolevatele printeritele igal ajal. See ei sõltu ei printeri margist ega vanusest. Rent sobib paremini siis kui soovid kohe saada ka uued masinad.

Milliseid komponente sisaldavad mõlemad teenused, sellest loe allpool.

Kaardistamine

Printerite hoolduslepingu sõlmimisel teostame kõigepealt printerikeskkonna kaardistamise ja koostame dokumentatsiooni kehtivast olukorrast koos muudatuste vajadustega tulevikus.

Vajadusel koostame ka topoloogilise skeemi töö protsesside kohta.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Monitooring

Kaugmonitooringu abil saame potentsiaalsetest printeritõrgetest teada  enne kui need hakkavad segama kliendi tööprotsesse. 

Enamlevinud monitooringu objektid on toonerkassettide tühjenemine, trumlisõlmede ressursi lõppemine aga ka paberi vaheletõmbamised, ahjusõlmede tõrked jpm vead, mis kordumisel võivad hakata tekitama tõsiseid tõrkeid tööprotsessis.

Kaughaldus võimaldab meil saada teada ja reageerida sellistele tõrgetele enne kui nad ohustavad kliendi tööprotsesside jätkuvust. Samuti on hoolduskliendile määratud personaalne süsteemitehnik kelle poole saab alati pöörduda.

Raporteerimine

Kõik kasutajatoe tegevused dokumenteeritakse meie süsteemis, millele kliendil on alati veebipõhine juurdepääs. Kliendi probleem fikseeritakse meie iseteeninduses kas kliendi poolt sisse logides ja küsimuse esitades või telefoni teel meie klienditeenindaja poolt. Kogu protsess on kliendile pidevalt nähtav ja kontrollitav.

Peale küsimuse lahendamist on kliendil alati võimalus lahenduse kiirust ja efektiivsust hinnata.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Reageerimisaeg

Reageerimisaega loetakse alates veateate saabumisest kaugmonitooringu teel. Juhul kui monitooringu abil ei ole võimalik viga ennetavalt tuvastada loetakse reageerimisaega alates vastava küsimuse registreerimisest meie iseteeninduses.

Hoolduslepingu standardsed teenustasemed (SLA)

  • Kõrgeima prioriteediga reageerimisaeg on 2 tundi.

  • Keskmise prioriteediga reageerimisaeg on 24 tundi.

  • Madala prioriteediga reageerimisaeg on 72 tundi.

(konkreetse lepingu teenustasemed võivad olla erinevad vastavalt kliendi vajadustele)

Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on pidevalt kasvav eeldus iga eduka ettevõtte toimimiseks. Selle kvaliteet omab suurt tähtsust ettevõtte efektiivsuse ja funktsionaalsuse tõstmisel.

Arendus efektiivsuse tõstjana. Oluliste tugisüsteemide funktsioneerimiseks on vajalik kõikide komponentide (nii riist- kui tarkvara) pidev ja strateegiline arendus. Paljud ettevõtjad ja IT valdkonna töötajad ei tunne ennast printerite valdkonnas piisavalt kompetentsena, mis omakorda võib pärssida uute lahenduste kasutuselevõttu või arendust.

Igaüks tegelegu oma asjaga. Selleks, et ettevõtjad ja IT töötajad saaksid keskenduda oma põhitegevusele on Officeplusi meeskond välja töötanud Printeriauditi teenuse, mis on sisendiks ettevõtte printerikeskkonna juhtimisele. Selle tulemusena saab ettevõtte juht ülevaate printerikeskkonnas kui kulukohas toimuvast, hinnangu olemasolevale ja sihid tulevikuks.

Printeriaudit

  • annab ülevaate printerikeskkonna olukorrast ja vajadustest,

  • võrdleb kulutuste mahtu olemasoleva ja soovitava vahel,

  • teeb ettepanekud printerikeskkonna arendamise suundade kohta,

  • seab pikaajalised sihid ja konkreetse tegevuskava printerikeskkonna kuluefektiivseks arendamiseks.

Odoo • Text and Image

Kui oled huvitatud printerihoolduse teemast anna meile teada.

Meie spetsialist võtab Sinuga ühendust ja vastab kõigile Sinu küsimustele.