Hallatud.

Printimisteenus.

Officeplus pakub tervikliku printimiskeskkonna teenuseid mis seovad riistvara ja tarkvara lahendused üheks tervikuks, et tagada Sinu ettevõtte elutähtsate funktsioonide pidev töö.

Peamised lahendused selleks on kas täishooldusteenus või printerirent. Täishooldusteenuse võid võtta oma olemasolevatele printeritele igal ajal. See ei sõltu ei printeri margist ega vanusest. Saad oma vanadele kasutatud printeritele uue täisgarantii ja maksad kasutamise eest ainult nii palju kui tegelikult prindid.

Rent sobib paremini siis kui soovid oma vanade masinate asemele kohe saada ka uued masinad. Milliseid komponente sisaldavad mõlemad teenused, sellest loe allpool.

Printeriaudit

HOIA KOKKU KUNI 40% OMA PRINTIMISKULUDEST!

Printeriaudit võib vabalt hoida kokku kuni 40% sinu tänastest printimiskuludest. Kuidas see võimalik on ja kuidas me seda teeme? Kaardistame ära sinu printerikeskkonna ja vajadused. Teostame kuluanalüüsi, mis on olemas, kui palju kasutatakse ja mis see täna maksab.

Kaardistame ära sinu printerikeskkonna. Anname sinu kasutusse kuuks ajaks meie kaugmonitooringu programmi. Programm kogub kokku ettevõtte printimisstatistika ja edastab selle meile analüüsi alustamiseks. 

Teostame kuluanalüüsi. Analüüsime milliseid masinaid kasutatakse, kas need vastavad optimaalse kasutuskoormuse nõuetele. Analüüsime tänaseid ostuhindasid ja hooldus-remondikulusid ning viime selle kõik kokku leheküljepõhiseks hinnaks mida on hiljem lihtne võrrelda. 

Pakume välja optimaalse lahenduse. Pakume välja omapoolse nägemuse tänase olukorra optimeerimiseks ja põhjendame soovitusi konkreetsete arvutustega. Kokkuvõtteks saate meie tööst ülevaatliku raporti kus kajastub nii tänane seis, kulud kui ka optimeerimissoovitused.

Kuidas me seda teeme?

Kuluaudit - Alustame kuluanalüüsist. Mis on olemas, kui palju kasutatakse ja mis see täna maksab.

Orienteerume vajadusele - Planeerimisel toetume auditi tulemustele ja planeerime vastavalt ettevõtte vajadustele.

Õige valik - Seadmete valikul lähtume esimeseks tööprotsessi vajadustest ja seejärel kuluefektiivsusest.

Protsessi haldamine - Haldame kogu protsessi, alates planeerimisest ja lõpetades utiliseerimisega. Soetamine, kaasa arvatud vanade/ ebavajalike seadmete tagasiost, finantseerimine, kasutusaegne hooldus-remont, kulumaterjalid ja utiliseerimine.

Odoo • Text and Image

Printeriaudit - annab ülevaate printerikeskkonna olukorrast ja vajadustest - võrdleb kulutuste mahtu olemasoleva ja soovitava vahel - teeb ettepanekud printerikeskkonna arendamise suundade kohta - seab pikaajalised sihid ja konkreetse tegevuskava printerikeskkonna kuluefektiivseks arendamiseks.

Sul on lisaküsimusi printeriauditi tegemise kohta.

Võta ühendust ja konsultant selgitab mida auditi tegemiseks vaja on ja mis see maksab.

Monitooring

Kaugmonitooringu abil saame potentsiaalsetest printeritõrgetest teada  enne kui need hakkavad segama sinu tööprotsesse. Enamlevinud probleemid mida monitooringu abil ennetame on toonerkassettide tühjenemine, trumlisõlmede ressursi lõppemine aga ka paberi vaheletõmbamised, ahjusõlmede tõrked jpm vead, mis kordumisel võivad hakata tekitama tõsiseid tõrkeid tööprotsessis.

Mitteinvasiivne pilveteenus. Meie printerimonitooring on mitteinvasiivne pilveteenus, seega meil puudub igasugune ligipääs sinu arvutivõrgule. Ühte sinu võrgus olevasse arvutisse laetud monitooringuprogramm korjab infot printerite kohta ja saadab selle pilve, kus meie sellele ligi pääseme.

Võimalikult väikese koormusega. Monitooringutarkvara oleme valinud selliselt, et see oleks võimalikult väikese koormusega nii sisevõrgule kui välisele interneti ühendusele.

Kulutarvikud

Kulutarvikud kui suur kuluefektiivsuse allikas. Nagu nimigi ütleb on kulutarvikud üks kõige suuremaid kulude allikaid. Sest neid kulub kogu aeg. Peamiseks kulude vähendamise meetodiks on olnud kulutarvikute hind. Aga kas see on ainus võimalus?

Kvaliteet. Hallatud printimisteenuse eesmärk on vabastada sind, kui klienti kõigist printimisega kaasnevatest küsimustest, probleemidest ja töötõrgetest. Seepärast kasutame hallatud printimisteenuse puhul vaid parimaid kulumaterjale. Tavaliselt on selleks originaalkassetid.

Maksumus. Heast kvaliteedist hoolimata ei taha keegi reeglina maksta rohkem. Kasutades printeritootja Lexmark toodangut saame pakkuda sulle kvaliteeti ja head hinda ühe korraga. 

Täishooldus

Mis on täishooldusteenus? Täishooldusteenust on kõige lihtsam mõista järgmiselt. Teil on vanad juba garantii aja üle elanud printerid millele tootjagarantii enam ei kehti. Meie täishooldusega saate oma vanadele printeritele uue laiendatud garantii.

Mis on laiendatud garantii? Kui tavalise tootjagarantii all mõistetakse seda, et masin peab põhimõtteliselt korralikult töötama näiteks miinimum ühe aasta jooksul või tootja vahetab selle välja siis laiendatud garantii alla ei lähe mitte ainult kõik tavalised tootja poolt antavad garantiijuhtumid. Meie laiendatud garantii hõlmab ka kuluvaid osi, mis muidu garantii alla ei käi. Meie laiendatud garantii alla käib kõik mis sinu printer vajab. Ja selle kõige eest maksad sa vaid lehekülje tasu, täpselt nii palju kui sa prindid.

Esiteks. Sa maksad edaspidi vaid reaalselt prinditud lehekülgede eest – kõik mida sa printimiseks vajad, toonerid, trumlid, rullikud, ahjud kaasa arvatud korralised hooldused, remondid ja kõik muud varuosad on arvutatud lehekülje hinna sisse. (see on meie Põhipakett)

Teiseks. peale selle, et sa ei pea enam pöörama tähelepanu printeri korrasolekule on täishooldusteenuse kliendile ette nähtud asendusprinter. Kui mingil põhjusel sinu printer rivist välja läheb ja selle remont võtab aega siis vahetame selle lihtsalt välja ja sinu tööpäev selle all ei kannata. Katkise printeri remondime juba töökojas. (see on meie Standardpakett) Sellise asendusprinteri eest sa eraldi midagi maksma ei pea.

Kolmandaks. võib täishooldusklient valida paketi mis sisaldab ka uut järelprinterit. See tähendab põhimõtteliselt, et kui sinu printer mingil hetkel vananeb (kas moraalselt või füüsiliselt) nii palju, et tema kasutamine ei ole enam otstarbekas siis vahetama selle välja sama või uuema mudeli vastu ja ka selle eest sa eraldi tasuma ei pea. (see on meie Maksipakett)

Uskumatu aga tõsi. Kui sinu printer on kas moraalselt või füüsiliselt vananenud siis me utiliseerime selle ja toome sulle tuliuue seadme kontorisse täpselt siis kui vaja. Ja arvet selle kohta ei esita.

See annab sulle kolm põhilist eelist:

kindlustunde, et sinu printerid on alati töökorras

teadmise, et kasutate oma ressursse optimaalselt ja

kindla kokku lepitud lehekülje hinna mis võimaldab kuludel hästi silma peal hoida.

Täishoolduse erinevad paketid

Põhipakett

Kõik mida sa printimiseks vajad. Toonerid, trumlid, rullikud, ahjud kaasa arvatud korralised hooldused, remondid ja kõik muud varuosad.

Standardpakett

Kõik mida sa printimiseks vajad. Toonerid, trumlid, rullikud, ahjud kaasa arvatud korralised hooldused, remondid ja kõik muud varuosad.

asendusprinter.

Maksipakett

Kõik mida sa printimiseks vajad. Toonerid, trumlid, rullikud, ahjud kaasa arvatud korralised hooldused, remondid ja kõik muud varuosad.

asendusprinter

+

järelprinter.

Asendusprinter

Mis on asendusprinter?

Standardpakett. Kui sa oled valinud täishoolduse standardpaketi siis on sulle ette nähtud vahetusprinter. Kui mõne sinu printeriga peaks juhtuma midagi mida me kohapeal remontida ei saa ja selle remont võtab aega, siis vahetame selle lihtsalt välja ja sinu tööpäev selle all ei kannata. Katkise printeri remondime juba töökojas.

Sellise printeri eest eraldi midagi maksma ei pea.

Järelprinter

Mis on järelprinter?

Maksipakett. Kui sa oled valinud meie täishoolduse maksipaketi siis on sulle asendusprinteri kõrval ette nähtud ka järelprinter. See tähendab, et kui mingil hetkel sinu printer vananeb (kas moraalselt või füüsiliselt) nii palju, et tema kasutamine ei ole enam otstarbekas siis vahetama ta välja sama või uuema mudeli vastu ja ka selle eest sa eraldi tasuma ei pea. Ei ole vaja muretseda, et ülemus praegu raha ei anna või, et eelarvesse on planeeritud raha alles järgmisel aastal. Annad meile olukorrast teada, me vaatame asja üle ja vahetame sinu masina uue vastu välja. 

Uue printeri eest sa midagi maksma ei pea.

Soovid täpsemat infot täishoolduse kohta.

Anna meile teada ja meie konsultant vastab kõigile sinu küsimustele.

Klienditugi

Meie 24/7 töötav klienditoe süsteem salvestab sinu päringu täpselt siis kui sinul seda vaja on. Kõik kasutajatoe tegevused dokumenteeritakse meie süsteemis, millele kliendil on alati veebipõhine juurdepääs.

Klienditoe iseteenindus. Kliendi probleem fikseeritakse meie iseteeninduses kas kliendi poolt sisse logides ja küsimuse esitades või telefoni teel meie klienditeenindaja poolt. Kogu protsess on kliendile pidevalt nähtav ja kontrollitav. Peale küsimuse lahendamist on kliendil alati võimalus lahenduse kiirust ja efektiivsust hinnata.

Reageerimisaeg. Reageerimisaega loetakse alates veateate saabumisest kaugmonitooringu teel. Juhul kui monitooringu abil ei ole võimalik viga ennetavalt tuvastada loetakse reageerimisaega alates vastava küsimuse registreerimisest meie iseteeninduses.

Teenustasemed

Hoolduslepingu standardsed teenustasemed (SLA).

  • Kõrgeima prioriteediga reageerimisaeg on 2 tundi.

  • Keskmise prioriteediga reageerimisaeg on 24 tundi.

  • Madala prioriteediga reageerimisaeg on 72 tundi.
    (konkreetse lepingu teenustasemed võivad olla erinevad vastavalt kliendi vajadustele)

Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on pidevalt kasvav eeldus iga eduka ettevõtte toimimiseks. Selle kvaliteet omab suurt tähtsust ettevõtte efektiivsuse ja funktsionaalsuse tõstmisel.

Arendus efektiivsuse tõstjana. Oluliste tugisüsteemide funktsioneerimiseks on vajalik kõikide komponentide (nii riist- kui tarkvara) pidev ja strateegiline arendus. Paljud ettevõtjad ja IT valdkonna töötajad ei tunne ennast printerite valdkonnas piisavalt kompetentsena, mis omakorda võib pärssida uute lahenduste kasutuselevõttu või arendust.

Igaüks tegelegu oma asjaga. Selleks, et ettevõtjad ja IT töötajad saaksid keskenduda oma põhitegevusele on Officeplusi meeskond välja töötanud Printeriauditi teenuse, mis on sisendiks ettevõtte printerikeskkonna juhtimisele. Selle tulemusena saab ettevõtte juht ülevaate printerikeskkonnas kui kulukohas toimuvast, hinnangu olemasolevale ja sihid tulevikuks.

Kui oled huvitatud hallatud printimisteenusest anna meile teada.

Meie spetsialist võtab Sinuga ühendust ja vastab kõigile Sinu küsimustele.